Hemtjänster, städning och fönsterputsning.

Anna Karin är samordnare, men du kan kontakta vem du vill.

Anna Karin

Karlsson

0704224427

Camilla Kall Gunnarsson

070 293 54 52

Conny Segersson.

0706058440

Angelica Malm

073 07 40 264

 Lilian Eklund 

 0703676330

be.lilian83@gmail.com