Kontakt

Har du tidigare anlitat Ydresörven kan du ta kontakt direkt med den person som utförde arbetet.

Du hittar kontaktuppgifter under respektive verksamhetsgren.

Du kan också kontakta Anette Magnusson på vårt kontor.

Kontoret är öppet tisdag och torsdag 08.00-17.00. Telefon 070 5865804 Epost: kontor@ydresorven.se