Kontakt

Har du tidigare anlitat Ydresörven kan du ta kontakt direkt med den person som utförde arbetet.

Du hittar kontaktuppgifter under respektive verksamhetsgren.

Du kan också kontakta Anette Hansson på vårt kontor.

Kontoret är öppet tisdagar 08.00-14.00. Övrig tid telefonsvarare. Telefon 0730 472415 eller 0140 80016 Epost: kontor@ydresorven.se