Kontakt

Har du tidigare anlitat Ydresörven kan du ta kontakt direkt med den person som utförde arbetet.

Du hittar kontaktuppgifter under respektive verksamhetsgren.

Du kan också kontakta Anette Magnusson på vårt kontor.

Kontoret är öppet tisdag och torsdag 08.00-17.00. Övrig tid telefonsvarare. Telefon 0730 472415 eller 0140 80016 Epost: kontor@ydresorven.se