Övriga tjänster

  
        
  •            
  •     
  •            
  •     
  •            
  •            
  •       

Vi i Ydresörven erjuder även följande tjänster:

♦ Flyttningar.

♦ Fixering - så kallad dubbning av gravstenar, enligt gällande krav.

♦ Personaluthyrning

♦ Trädgårdsarbeten

♦ Utomhusmålning

♦ Grävningsarbeten av alla slag, T.ex. dränering runt äldre hus, grunder, plattsättning. Flera olika storlekar på maskiner finns.

♦ Skogsarbete som plantering, röjning, trädfällning mm.